ОБЕГ-ын ДССЗТөвийн ISO 9001 хэрэгжүүлэх төслийн ээлжит сургалт, семинар явагдаж байна.

ОБЕГ-ын ДССЗТөвийн ISO 9001 хэрэгжүүлэх төслийн ээлжит сургалт, семинар явагдаж байна.