2018 оны 3 сарын 14-ны өдөр

2018 оны 3 сарын 14-ны өдөр. ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх төслийн хүрээнд ОБЕГ-ын Давтан сургалт, Сэргээн заслын төвийн нийт ажиллагсдад ISO 9001:2015 стандартыг танилцуулах сургалт явагдлаа.