2017 оны 10 сарын 15

2017 оны 10 сарын 15 ний өдөр. MMCI ТББ, АМУ Консалтинг ХХК хамтран Зөвлөх үйлчилгээний менежмент ISO 20700:2017 стандартын сургалтыг нийт зөвлөхүүдэд хийлээ.