Чанарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт

Чанарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт. 2018 оны 1-р сарын 16, 17, 18, 19-нд Чанарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.