Өмнөговь аймгийн Баян-Уул ХХК оёдлын үйлдвэрт

Өмнөговь аймгийн Баян-Уул ХХК оёдлын үйлдвэрт. Өмнөговь аймгийн орон нутгийн Баян-Уул ХХК оёдлын үйлдвэр OHSAS 18001 стандарт нэвтрүүлэн АМУ консалтинг ХХК-ийн түнш Энэтхэгийн IRCLASS Systems and Solutions Pvt. Ltd байгууллагаар баталгаажуулалт хийлгэлээ.