Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт

Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт  ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээний төслийн ажил эхэллээ. ТТАХНЭмнэлэг ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэхээр манай байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа нийт төслийн багийн гишүүдээ ISO 9001:2015 стандартын хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалтанд хамрагдлаа.