ISO 9001 стандартыг нэвтрүүллээ

Бид үйл ажиллагаандаа ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлж баталгаажуулалтаа олон улсын IQRS баталгаажуулалтын байгууллагын ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 29000:2009, ISO 30000:2007, ISO 28000:2007, ISO 17021-1:2015 тэргүүлэх болон мэргэшсэн аудитор К.Дорэйсвами аудитаа хийлгэлээ.