“Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ ба ISO 9001”

2019.10.23-нд “Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ ба ISO 9001” сэдвээр ШУТИС-ийн Механик Инженерийн сургуулийн удирдлагын багийнханд лекц уншив. 

Лекцийн хүрээнд

  • ЧУТ ISO 9001:2015 арга хэрэгсэл
  • Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ
  • Эрсдэлийг үнэлэх аргууд
  • Эрсдэлийн үнэлгээний үе шатууд сэдвүүдээр харилцан ярилцлаа.

Мөн Малайзын Сайнт Ислам Их Сургуулийн судлаачдын хийсэн “Их сургуулиудын эрсдлийн менежмент” сэдэвт судалгааны талаар мэдээлэл өглөө.