АШУҮИС-ийн харъяа МОНГОЛ-ЯПОН сургалтын эмнэлгийн удирдлагын багийнханд лекц уншив

“Стратеги төлөвлөлт”, “ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлэхийн ач холбогдол” зэрэг сэдвээр 2019.10.17-нд АШУҮИС-ийн харъяа МОНГОЛ-ЯПОН сургалтын эмнэлгийн удирдлагын багийнханд лекц уншив.