Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх төсөл

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Хэрх тосгоны эмнэлгийн хамт олон анхан шатны тусламж үйлчилгээндээ ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэхээр 2019 оны 8-р сарын 23-наас хамтран ажиллаж байна.