card
story-image

Бидний үйлчилгээ

ISO 9001 олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа цаг алдалгүй нэвтрүүлэх нь байгууллагад дараах ач холбогдолтой:

  • Байгууллагын нэр хүнд өсч, хэрэглэгч, харилцагчдын сэтгэл ханамж дээшилнэ;
  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээрээ дэлхийн зах зээлд өрсөлдөж, олон улсын төсөл, тендерүүдэд оролцох боломжтой болно,
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын алдаа, дутагдал (үл тохирол) эрс буурна,
  • Чанарын алдаа, дутагдал (үл тохирол)-ыг эрс бууруулснаар байгууллагын зардал жил бүр буурна.

Contact Seller