card
story-image

Сургалтын үйлчилгээ

ISO 9001:2015 - Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 45001:2018 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

ISO 14001:2018 - Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

ISO 27001:2013 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 

Дээрх стандартуудын 

- Танилцуулах сургалт - 2 цаг - Төлбөр 20 000 төгрөг

- Хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалт - 32 цаг - 280 000 төгрөг

- Дотоод аудиторын сургалт - 24 цаг - 380 000 төгрөг

- Чанарын мэргэжилтний сургалт - 30 хоног 96 цаг - 1 000 000 төгрөг

- Олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагуудтай хамтарсан Тэргүүлэх аудиторын сургалтуудыг зохион байгуулж байна. 

Сургалтын менежер Б.Туяацэцэг Утас: 99084664

Contact Seller