card

Стандартууд

story-image

Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээний давуу тал

• Мэдлэг ур чадвар, арга барил импортлогддогоос боломж болон хурдийг нэмэгдэж, баталгаажилт хийлгэх хугацааг богиносгоно. 

• Компанит ажил маягаар ажлын хэсэг - баг томилон төлөвлөгөөтэй ажилладаг нь хүртээмжийг нэмэгдүүлдэг.

• Гэрээний гүйцэтгэл - мөнгө тооцогддогоос хариуцлага нэмэгдэнэ.

ЗҮ-ний төрөл ба үргэлжлэх хугацаа

 - Сonsulting /Асуудлыг тодорхойлж, зөвлөгөө өгөх/ - 2-5 сар

- Coaching /Аргачлалыг боловсруулан, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх/ - 3-6 сар

- Training /Дасгалжуулах /- 3-8 сар

/Тайлбар: Компаний тогтолцоо, засаглал, стандартын нийцлийн байдал,  Дээд удирдлагынх нь зорилт хүслээс хамаарч дээрхи ЗҮ-ний төрлүүдээс сонголт хийдэг.
Training* -  Төрлийн ЗҮ-г үзүүлэхээс АМУ консалтинг зайлсхийдэг.  Учир нь Үйлчлүүлэгчийн дотоод ажилд оролцох эрх мэдэл Зөвлөхд шаарддаг ба харилцааг зохицуулахад түвэгшилтэй байдаг./

Зөвлөх үйлчилгээний үе шат

Бэлтгэл үе шат + Шийдлийн үе шат + Хэрэгжүүлэлтийн үе шат + Үнэлгээ, Сайжруулалтын үе шат

 

АНХААРАХ ЗҮЙЛ

Хариуцагчийг оновчтой томилох, нөөцөөр хангах 

Үе шат бүрд ажлаа дүгнэх, асуудлаа хэлэлцэх

Мэдээлэл, харилцаа нь ойлгомжтой төлөвлөгдсөн байх,

Компанит ажлын шинжтэйгээр эрчим далайцтай, шуурхай ажиллах. 

Contact Seller