card

Зөвлөх үйлчилгээ

ISO 9001:2015 - Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 45001:2018 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

ISO 14001:2018 - Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

ISO 27001:2013 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 

Менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх гэж байгаа аж ахуй, байгууллагад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.

Зөвлөх үйлчилгээ

Сургалтын үйлчилгээ

ISO 9001:2015 - Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 45001:2018 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

ISO 14001:2018 - Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

ISO 27001:2013 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 

Дээрх стандартуудын 

- Танилцуулах сургалт

- Хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалт 

- Дотоод аудиторын сургалт

- Чанарын мэргэжилтний сургалт 

- Олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагуудтай хамтарсан Тэргүүлэх аудиторын сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

 

Дотоод аудит

ISO 9001:2015 - Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 45001:2018 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

ISO 14001:2018 - Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

ISO 27001:2013 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 

Стандартын шаардлагын дагуу дотоод аудитыг болон тус стандартыг хэрэгжүүлэх зөрүүний шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Дотоод аудит

Баталгаажуулалтанд зуучлах үйлчилгээ

ISO 9001:2015 - Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 45001:2018 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

ISO 14001:2018 - Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

ISO 27001:2013 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 

Дээрх стандартуудын баталгаажуулалтанд зуучлана. 

Энэтхэг улсын олон улсын баталгаажуулалтын IRCLASS LLC, Солонгос улсын G-Serti LLC байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна. Мөн бид 3 байгууллагад зуучилсан.

Баталгаажуулалтанд зуучлах үйлчилгээ

Contact Seller