card

Бидний тухай

Бидний тухай

Манай байгууллага 2017 оны 5 сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд ISO 9001:2015 стандарт, OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 болон ISO 14001:2016 стандартын зөвлөх үйлчилгээ, сургалтын албатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ISO 45001 стандартын 2 тэргүүлэх аудитор, ISO 9001 стандартын 6 тэргүүлэх аудитор, менежментийн мэргэшсэн 14 зөвлөхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Бид өөрийн үйл ажиллагаандаа ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн Монгол улсын анхны зөвлөх үйлчилгээний байгууллага юм.

Бидний уриа

"Бид удирдлагын тогтолцоог анагаана"

Алсын хараа

"Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн менежментийн зөвлөх үйлчилгээний компани болох"

Эрхэм зорилго

Үйлчлүүлэгчийн менежментийн тогтолцоог сайжруулж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлснээр тэднийг шилдэг болоход хувь нэмрээ оруулах.

Үнэт зүйл

Ажилтан (СЭТГЭЛ + УР ЧАДВАР + ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА)

Үйлчлүүлэгч (АХИЦ ДЭВШИЛ + СЭТГЭЛ ХАНАМЖ + ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР НЬ НЭМЭГДСЭН)

Чанарын бодлого

"АМУ КОНСАЛТИНГ" ХХК нь хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээдлэн, хууль тогтоомж, олон улсын стандартад нийцсэн, тасралтгүй сайжирсан шилдэг менежментийн зөвлөх үйлчилгээг хүргэнэ.

Contact Seller