card
story-image

Аудитын үйлчилгээ

Дотоод аудит

ISO 9001:2015 - Чанарын менежментийн тогтолцоо

ISO 45001:2018 - Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

ISO 14001:2018 - Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

ISO 27001:2013 - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 

Стандартын шаардлагын дагуу дотоод аудитыг болон тус стандартыг хэрэгжүүлэх зөрүүний шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

 

Төслийн менежер: Д.Ганжаргал Утас:99091016, 99897393

Contact Seller