АМУ КОНСАЛТИНГ ХХК МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Олон улсын менежментийн тогтолцооны стандартууд (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001)-ын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдлэг ур чадвар, арга барил импортлогддогоос боломж болон хурдийг нэмэгдэж, баталгаажилт хийлгэх хугацааг богиносгоно.

Дэлгэрэнгүй

АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Стандартын шаардлагын дагуу дотоод аудитыг болон тус стандартыг хэрэгжүүлэх зөрүүний шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Дэлгэрэнгүй

ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Энэтхэг улсын олон улсын баталгаажуулалтын IRCLASS LLC, Солонгос улсын G-Serti LLC байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Үйлчлүүлэгч байгууллагууд

Бидний тухай

Манай байгууллага 2017 оны 5 сард үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд ISO 9001:2015 стандарт, OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 болон ISO 14001:2016 стандартын зөвлөх үйлчилгээ, сургалтын албатайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бид өөрийн үйл ажиллагаандаа ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн Монгол улсын анхны зөвлөх үйлчилгээний байгууллага юм.
Дэлгэрэнгүй

Блог

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Компассо

Contact Seller